Foto Knut Koivisto

”Bo Bergström beskriver visuell kommunikation, bildkommunikation och reklam så inspirerande och pedagogiskt som få i Sverige, ja i världen, kan.”

Anders Tempelman, manusförfattare och copywriter

Intervju i SVT

Webb-föreläsningar på Moderskeppet

Att fotografisk teknik och bildkommunikation bör gå hand i hand är väl en självklarhet. Men så är det inte alltid. Klicka på boken ovan och läs mer om nya och unika Tala om bilder!


Där kan du också ta del av filmade samtal kring aktuella fotografier mellan Stefan Ohlsson och mig. Dessa sänds på fotosidan.se/tv.

Nästan nya böcker

De tre viktigaste kommunikationsområderna behandlas i denna bok, som riktar sig mot elever på gymnasiet och studerande vid  vuxenutbildningar. Teori och praktik vävs ihop och boken är dessutom fylld av en mängd uppgifter att lösa. Klicka på boken och läs mer.

Magazine DeForma (Valencia, Spain) is a new art-, design- and communication magazine published in Spanish, Portuguese on paper and digital (also in English). The edition is very large and the first issue includes this article.

Tv-intervju i Canal 7

Föreläsning på Södertörns högskola

Article!

Den tionde upplagan är här med uppdaterat och utvecklat verbalt och visuellt material. Tre områden har nu en mer framskjuten plats genom en fylligare presentation.


Ett är den nya journalistiken som fått delvis ny inriktning och nya plattformar främst i de sociala medierna.


Ett annat behandlar den genreupplösning som växer fram i medielandskapet. Gränser mellan exempelvis journalistik och reklam har delvis suddats ut med ett nytt medieuttryck som följd.


Ett tredje område berör kommunikatörernas ansvar och moral som givetvis funnits med i tidigare upplagor men nu utökats.


I övrigt förmedlas insikter i det dramaturgiska berättandet, i de olika rollerna på de aktuella arbetsplatserna, i det strategiska arbetet som föregår budskapsutformningen, i hur vi alla i egenskap av allmänhet eller målgrupp påverkas av texterna, bilderna, formerna, färgerna och i hur de kreativt ska utformas, i hur ett företag långsiktigt bör profilera sig samt till slut i en ofta förbisedd verksamhet – att få texter och bilder att samspela på ett lockande sätt.


Klicka på boken och läs mer.


Läs också vad branschfolket tycker om den nya upplagan!"Finns inte dess like i Sverige."

Staffan Löwstedt, bildredaktör, Svenska Dagbladet."Fantastisk bok av uppskattad föreläsare."

Tamara Landia, universitetsadjunkt, Institutionen för strategisk kommunikation,

Lunds universitet."Ett essentiellt uppslagsverk för det universella visuella språket."

Philip John E. Ahlqwist, Chief Innovation Officer, Volontaire."Överraskar och berör."

Carina Holm, kompetensrådgivare, Berghs School of Communication."Ett måste för alla som jobbar med ord eller bild eller både ock."

Ylva Björnström, copywriter och föreläsare."Varmt tack för din bok! Tionde upplagan, jag borde verkligen stött på den tidigare. Snygg uppdatering till 2016. Vilken inkastare, blindföreläsningen, jag fastnade direkt."

Gunnar Olsson, Galleri Gunnar Olsson.


En bok om behovet av reklam för att nå ut med budskap. För att producenten i sin tur når konsumenten och förhoppningsvis får avsättning för sina produkter.

I boken betonas strategi och den kreativa processen i vilken text, bild, form och färg ugör de viktigast momenten. Klicka på boken och läs mer om en blivande klassiker.

Denna bok handlar om ett triangeldrama mellan beställaren av bildmaterial, fotografen som utför det visuella uppdraget och till slut betraktaren som varseblir, upplever och tolkar budskapet. Klicka på boken och läs mer om hur starka budskap skapas.

Denna bok varnar för den försåtliga tillfredställesen som infinner sig när kommunikatören tycker sig ha tillgång till ett bra text- och bildmaterial. Det är nämligen då det riktiga kommunikationsarbetet bör starta: Att skapa ett effektivt samspel mellan orden och bilderna som utgör grunden till starka budskap i nyhetsförmedling, reklam och information. Klicka på boken och läs mer om detta avgörande arbete.

Färsk recension nedan

"... klassiker ..."

En blivande klassiker skrev jag om nionde upplagan. Jag reviderar. Effektiv visuell kommunikation kommer nu i sin tionde upplaga och bör nog räknas som en klassiker inom området. /... / Nytt är avsnitt om journalistik i förändring, om gränser i upplösning och förändring mellan information och reklam samt om etik. Som i förra upplagan har även bildmaterialet uppdaterats och känns mycket aktuellt. Omslaget väcker eventuellt uppseende med den omdiskuterade bilden på den döde flyktingpojken på en strand. Anslaget är brett och belyser reklam, information och journalistik ur olika perspektiv. Fortsatt vävs teori samman med praktik och illustreras rikt. Fortsatt utgör innehållet ett mycket värdefullt bidrag till kunskapsområdet. Författaren vänder sig till yrkesverksamma och utbildningar inom kommunkationsområdet. Lärobok, uppslagsverk eller inspirationskälla? Bo Bergströms Effektiv viusell kommunikation fungerar utmärkt för alla dessa syften.

Marie Leijon, BTJ


Eldsjälar berikar allas våra liv, i det privata och i det

professionella. Lär känna några av våra. Klicka!