”Bo Bergström beskriver visuell kommunikation

så pedagogiskt, insiktsfullt och inspirerande som

få i Sverige kan ...”

Anders Tempelman, Screenwriter, Writer and Director

Att fotografisk teknik och bildkommunikation bör gå hand i hand är väl en självklarhet. Men så är det inte alltid. Klicka på boken ovan och läs mer om nya och unika Tala om bilder!


Där kan du också ta del av filmade samtal kring tio fotografier mellan Stefan Ohlsson och mig. Dessa sänds på fotosidan.se/tv.

Magazine DeForma (Valencia, Spain) is a new art-, design- and communication magazine published in Spanish, Portuguese on paper and digital (also in English). The edition is very large and the first issue includes this article.

TV-INTERVJU I CANAL 7

AN ARTICLE!

"Finns inte dess like i Sverige."

Staffan Löwstedt, visuell redaktör och fotograf, Svenska Dagbladet.


"Fantastisk bok av uppskattad föreläsare."

Tamara Landia, universitetsadjunkt, Institutionen för strategisk kommunikation,"Ett essentiellt uppslagsverk för det universella visuella språket."

Philip John E. Ahlqwist, Head of Brand & Creative Strategy, Maurten.


"Aktuella uppdateringar klargör den visuella kulturens förändringar över tid."

Tommie Nyström, universitetsadjunkt i grafisk kommunikation, Linköpings universitet


"Ett måste för alla som jobbar med ord eller bild eller både ock."

Ylva Björnström, copywriter och föreläsare.

Denna bok varnar för den försåtliga tillfredställesen som infinner sig när kommunikatören tycker sig ha tillgång till både ett starkt text- och ett lockande bildmaterial. Det är nämligen då det riktiga kommunikationsarbetet bör starta: Att skapa ett effektivt samspel mellan orden och bilderna som utgör grunden till starka budskap i nyhetsförmedling, reklam och information. Klicka på boken och läs mer om detta avgörande arbete.

Detta är den, imponerande, tolfte upplagan av Effektiv visuell kommunikation. Boken har uppdaterat bild och textmaterial, men grunden är densamma, den vänder och vrider på olika perspektiv av visuell kommunikation. Det är lärorikt, estetiskt tilltalande och mycket inspirerande. Målgrupp är kanske framför allt studenter inom olika kommunikationsområden, men även den som redan arbetar inom exempelvis reklam, information eller journalistik har stor nytta av innehållet. Författaren Bo Bergström börjar i "berättelsen" och landar så småningom i "samspelet". Läsaren får röra sig genom avsnitt om typografi, bilder, texter, påverkan, budskap, design, papper och så vidare. Texten är initierad och bildmaterialet rikt. Det här är en klassiker som saknar motsvarighet inom området. För den som vill lära sig mer om visuell kommunikation utgör boken given läsning.


Marie Leijon, BTJ, 16/21SENASTE RECENSIONEN!

The Classic, ett stort utvecklingssteg för Effektiv visuell kommunikation. Klicka på boken så får du mer information.
THE CLASSIC!

The Classic, a major development step for “Effektiv visuell kommunikation”. Click on the book to get more information.

Beställ här!

En bok om reklam och för att nå ut med budskap. För att producenten ska nå konsumenten och förhoppningsvis få avsättning för sina produkter.

I boken betonas strategi och den kreativa processen i vilken text, bild, form och färg ugör de viktigast momenten. Klicka på boken och läs mer om en blivande klassiker.

Beställ!

Foto Knut Koivisto

TALA OM BILDER!

PÅ SÖDERTÖRN!

Lunds universitet.

"Vilken glädje i att vara en del av denna publikation".


Partrick Miller,

fotograf"TACK, Bosse, för att min bild fick vara med i din fina bok. En riktig ära, med tanke på allt annat högklassigt innehåll. Ser fram emot att läsa den från pärm till pärm!"


Alison de Mars,

fotograf, copywriterDet är spännande att få en lagom tjock bok i handen, som allvarligt djupdyker i bilden och fotografiet. Har man som jag jobbat/levt med bild och särskilt fotografi hela livet, ja från 6-års ålder, och hela tiden fascinerats av vad som strömmar ut mellan de fyra hörnen. Ibland ryser jag, ibland vill jag klippa ut och tejpa upp på väggen. ”Bildens Kraft, Makt och Ansvar” berättar, visar och debatterar. Det är dynamiskt och gör ämnet rättvisa.


Åke Sandström,

fotografNågot av det bästa som skrivits om visuell kommunikation. Jag ber att få rekommendera Bo Bergströms nya bok. Varje sida är ett ”Aha!”. Så bra är den.


Per-Erik Åström, fotograf

"Jag läser, upplever, njuter, omskakas – och tänker! Tack!"


Greta Henriksson,

läsare"En såå fin bok ligger i mina händer, doftar ännu nyförlöst svagt av trycksvärta. Drar lite på stunden, öppnar den, bläddrar, och lockas genast läsa, se och blir överraskad, jag hade mer att lära :)

Du som tillhör den allt större skaran bildkommunicerande allmänhet. Leta upp "Bildens kraft, makt och ansvar". Kunskap om bilden är ett viktigt filter för vår verklighetsuppfattning idag, tror jag. Ni blir inte besvikna.

Till fina författarparet Bo och Lena, TACK!"


Tommy Söderlund,

bildjournalist, författare, fotograf"Dess bild- och tankerikedom kommer att vara ett nöje att fördjupa sig i under många dagar".


Hans Cogne,

fotograf, konstnärMed posten kom en bok idag, ”Bildens kraft, makt och ansvar” av Bo Bergström, som innehåller en bild jag har skapat. Det är hisnande.


Sandra Praun,

grafisk formgivareEtt måste för alla som är intresserade av den fotografiska bildens kraft både som kommunikation och konstnärlig gestaltning. Insiktsfull och djupgående dykning i det fotografiska fältet.


Mia Galde,

fotograf

"Bo Bergstrøm har skrevet noe av det beste som finnes om visuell kommunikasjon"Bo Bergstrøm har skrevet noe av det beste som finnes om visuell kommunikasjon. Han er foreleser ved høyskoler og universitet og jeg har selv brukt eksempler fra hans "Bild och budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation" i et foredrag på Landskonferansen Foto for noen år siden. Nå slipper han sin ellevte bok "Bildene kraft, makt og ansvar" på markedet - og jeg har fått lov til å bidra med et bilde! For de av min venner som arbeider med bilder: Kjøp den! les den! Stor takk til Bo og Lena!


Stig-Auden Hansen,

fotograf"Fylld av kreativitet och berättarkraft, samtidigt pedagogiskt klargörande om hur bilden berättar och berör. Ett rikt innehåll av historiens och samtidens starkaste fotografier. Jag är glad att finnas med i detta fina sammanhang".


Anna Clarén,

fotograf, författare, lärareDin bok har hjälpt mig att titta på mina bilder på ett nytt sätt: mer personligt.

Det känns rätt.

Tack!


Pierre Vincensini,

fotograf
Pär Lager, författare, talare, utbildare, utvecklare, förändrare

INTERVJU I SVT!

PÅ MODERSKEPPET!

DET ÄR ALLVAR!

Svenska Designpriset  har just inventerat landets verbala och visuella kommunikation för 2020. Det är en ynnest att, som jag, få ingå i detta juryarbete.


Säger vinnarna oss något? Mellan typerna, i det fladdrigt rörliga? Finns något där? Påminns vi om Kapitolium, ryskt slott? Pandemi? Januariavtal? Gängkriminalitet? Eller är vi rädda för det allvarliga?


Ett klotterstim i en bred kampanj i medierna omkring oss närmar sig. Kongenialt så det förslår. Budskapet är livsviktigt för unga människor: Fråga, tänk och prata om självmord och dess konsekvenser. Den ideella organisationen Suicide Zero tilldelas priset Årets Våghals för att de har modet att lyfta frågan för nioåringar. Åkestam Holst bistår. Det är på riktigt, det är allvar.


Formgivaren i arbetsgruppen, Sara Bellafesta, vinner ytterligare en utmärkelse, Årets Designer, för sin förmåga att ge liv åt bokstäver, illustrationer och form i syfte att påverka unga människor att närma sig denna svåra fråga om att själv avsluta sitt liv. Det är på riktigt, det är allvar.


Ytterligare en pristagare, Nina Ulmaja, som tilldelas Juryns Pris för boken Strindbergs lilla röda, gör en gränslös kulturgärning genom att lyfta fram vår främste författare för att djupgående visa hur ord, bild, formgivning, papper, färg, förr och nu, produceras och kommunicerar. Vi får insikt i våra tankar om oss själva, våra strävanden, misstag, framgångar, om den tid och det rum vi lever i. Så växer kultur fram, så bildas ett samhälle, en nation som kan utvecklas och förändras, som i en demokrati. Det är på riktigt, det är allvar.

     Reflektioner kring rakhet, etik och vår eventuella rädsla för allvar, blir många efter inlägget i sociala medier om Svenska Designpriset, Här en bit från mitt meningsutbyte med uppburne grafiske designern Fredrik Söder, Södermalm, Stockholm

De tre viktigaste kommunikationsområderna behandlas i denna bok, som riktar sig mot elever på gymnasier och studerande vid  vuxenutbildningar. Teori och praktik vävs ihop och boken är dessutom fylld av en mängd uppgifter att lösa. Klicka på boken och läs mer.

TOLFTE UPPLAGAN!

Med viss stolthet kan vi meddela att denna tolfte upplaga innebär att boken har lästs av femtio tusen individer.


Hur är det möjligt? Jo, Effektiv visuell kommunikation, denna uppenbarligen eftertraktade fack- och kursbok, står nämligen med båda fötterna djupt i den allomspännande kommunikativa myllan.


Rymden, atmosfären, molnen, bergsformationerna, världshaven, samhällsbyggena, stadsmurarna, boulevarderna och bakgatorna. Där bor vi någonstans. Och det är platser dit många söker sig och framlever sina liv. En president exempelvis är klimatförnekare, en annan chefar för troll och här och där skramlas det med förödande vapen. De flesta av oss ser med frågande ögon på vår omvärld. Vad händer, egentligen? Hur tar sig fartygen i kanalen fram? Vem levererar maten? Vem kan berätta och vem väljer att göra det? Och vem kan man lita på?


EVK (förkortning och smeknamn) ger en övergripande bild av nyhetsflödet som har till uppgift att rapportera om och beskriva tilldragelser och möten i vår värld. Implosionerna och explosionerna. De dramatiska och de icke dramatiska. Dessa påverkar på ett avgörande sätt livsbetingelserna för samtliga människor på denna planet och har därför fått en utökad plats i denna upplaga 12.


Boken synliggör också de allomstädes närvarande kommersiella mötesplatserna där säljare och köpare bemödar sig om att väcka respekt för att i sin tur kunna utbyta varor och tjänster. Hundra nya elcyklar är på väg norrut med ett snabbtåg och i en sporthandel i en av kuststäderna väntar förväntansfullt lika många cyklister. Ett möte av rang. Men hur i text och bild gestaltas het längtan? Reklamens tonalitet, löfte och design tar sig an stora uppgifter och därmed stora friheter i sina uttryck vilken denna nya upplaga visar med många nya exempel.


Medierna slår också på stora trumman för gemensamma kulturupplevelser på Cinema Paradiso nere vid Svansjön.


Upplösningen av genrer växer sig allt starkare. Ett kommersiellt budskap kan bestå i en enkel story medan en teateruppsättning får en ny medial kostym i form av en eller flera rörliga videos som sänds från scen till salong.


Effektiv visuell kommunikation fogar med hjälp av ett helikopterseende samman de olika disciplinerna i kommunikativa insatser. Hit hör berättande, strategi, budskap, typografi, text, bild, film, design, färg samt samspel text bild. Huvudperspektivet är ständigt det visuella som så starkt formar våra liv. Fotografier, filmer, illustrationer och teckningar låter oss förförfasas av hur snabbt stora delar av en regnskog går förlorad. Och en mindre dramatisk kampanj övertygar oss om att en viss tvättmaskin kan ge våra kläder ett evigt liv.


EVK 12 riktar sig till studenter på universitet och högskolor samt de som pluggar journalistik, reklam, design samt foto givetvis. Till läsarna hör även professionella kommunikatörer inom nyhetsförmedling och marknadsföring. Journalisterna, redigerarna, designers, fotograferna, filmarna, klipparna … Och, inte att förglömma, allmänhetens läsare som vill lära sig mer om vårt spännande mediala epicentrum. Här kan allt hända och tyvärr också gå i fel och farlig riktning eller helt stanna upp. Kanske kan en bok som denna från djupet av den kommunikativa myllan fungera som en katalysator. Den visuella kommunikationen vill sätta världen i rörelse. För att vi ska förstå, bli engagerade och fyllda av ansvar och upplevelser. Stora ord här! För det är ju så att grunden till förändring består i en kraftfull känsla av ansvar.
FÖRRA STORSÄLJAREN!

REKLAM!

SAMSPEL!

JOURNALISTIK!


Först: Du har en skönlitterär ådra, tror att du studerat litteratur och säkert skrivit en och annan copytext. Gillar mycket din inledande/avslutande spaning i vattnets väg och påstötningar längs Paris trottoarkanter. En maning om att upptäcka det märkvärdiga i vardagen. Ge dina fötter, gräv där du står... Det porlande vattnet som metafor för något vi behöver för att våra liv ska vara drägliga att leva i (skönhet, sammanhang?). Vattnet, lenande och livgivande oavsett det sprinklar i en barockfontän, eller porlar i smutsen längs en gatukant i en metropol som rymmer allt. Stå i kontakt med källan!


Så mycket redan sagt om din bok genom åren, om dess stora tillgänglighet, din insats som profet och folkbildare på det visuella området. Den är kort sagt, en satans bra bok, otroligt rik, illuster, humanistisk, folkbildande, danande. Ett praktverk helt enkelt (vilket den ju varit i stort sett från start). Du undervisar men tröttar inte ut. Du väcker en lust, lämnar en rik eftersmak. Ditt kunnande och berättarglädje lyser igenom. Du är ett föredöme för andra fackboksförfattare. Det finns en omsorg och en generositet - the craft is the message. Den är en fröjd att läsa!


Anders Carlsson, bildpedagog på Konstfack, fackboksförfattare


Entydigt eller mångtydigt. Som inför Jonas Malmströms årsrapport/reportage från Mazambique.

Vettig synpunkt från Porto i Portugal