z

TIDIGARE UTGÅVOR

Bilden är det nya svenska språket, sägs det ofta. Vi kommunicerar ständigt med foto, film, illustrationer och teckningar men inser vi egentligen kraften, makten och det ansvar, inte minst, som detta visuella språk för med sig?


Denna bok bygger på en ”upplevelse-pedagogik” i form av ett samspel mellan aktuellt och klassiskt bildmaterial och korta texter.  Tre kapitel sätter igång resonerande tankar och reflektioner i detta omfattande och viktiga ämne.


Ytterligare kapitel kompletterar med strategi, idéarbete och produktion av visuellt material för nyhetsförmedling och kommersiella budskap utifrån relationen mellan beställare, fotograf samt betraktare.


Läsargrupper är (1) studenter på foto-, journalist-, reklam-, design- och kommunikationsutbildningar, (2) professionella visuella kommunikatörer som fotografer, filmare, redigerare, bildchefer, art directors, grafiska formgivare samt (3) en medie- och bildintresserad allmänhet.


Trevlig läsning

Bo Bergström


Beställ här!

Med posten kom en bok idag, ”Bildens kraft, makt och ansvar” av Bo Bergström, som innehåller en bild jag har skapat. Det är hisnande.


Sandra Praun,

grafisk formgivare"Vilken glädje i att vara en del av denna publikation".


Partrick Miller,

fotograf"TACK, Bosse, för att min bild fick vara med i din fina bok. En riktig ära, med tanke på allt annat högklassigt innehåll. Ser fram emot att läsa den från pärm till pärm!"


Alison de Mars,

fotograf, copywriter"En såå fin bok ligger mina händer, doftar ännu nyförlöst svagt av trycksvärta. Drar lite på stunden, öppnar den, bläddrar, och lockas genast läsa, se och blir överraskad, jag hade mer att lära :)

Du som tillhör den allt större skaran bildkommunicerande allmänhet. Leta upp "Bildens kraft, makt och ansvar". Kunskap om bilden är ett viktigt filter för vår verklighetsuppfattning idag, tror jag. Ni blir inte besvikna.

Till fina författarparet Bo och Lena, TACK!"


Tommy Söderlund,

bildjournalist, författare, fotograf"Dess bild- och tankerikedom kommer att vara ett nöje att fördjupa sig i under många dagar".


Hans Cogne,

fotograf, konstnär


"Bo Bergstrøm har skrevet noe av det beste som finnes om visuell kommunikasjon"


Stig-Auden Hansen,

fotograf"Fylld av kreativitet och berättarkraft, samtidigt pedagogiskt klargörande om hur bilden berättar och berör. Ett rikt innehåll av historiens och samtidens starkaste fotografier. Jag är glad att finnas med i detta fina sammanhang".


Anna Clarén,

fotograf, författare, lärare"Jag läser, upplever, njuter, omskakas – och tänker! Tack!"


Greta Henriksson,

läsare