z

TIDIGARE UTGÅVOR

Bilden är det nya svenska språket, sägs det ofta. Vi kommunicerar ständigt med foto, film, illustrationer och teckningar men inser vi egentligen kraften, makten och det ansvar, inte minst, som detta visuella språk för med sig?


Denna bok bygger på en ”upplevelse-pedagogik” i form av ett samspel mellan aktuellt och klassiskt bildmaterial och korta texter.  Tre kapitel sätter igång resonerande tankar och reflektioner i detta omfattande och viktiga ämne.


Ytterligare kapitel kompletterar med strategi, idéarbete och produktion av visuellt material för nyhetsförmedling och kommersiella budskap utifrån relationen mellan beställare, fotograf samt betraktare.


Läsargrupper är (1) studenter på foto-, journalist-, reklam-, design- och kommunikationsutbildningar, (2) professionella visuella kommunikatörer som fotografer, filmare, redigerare, bildchefer, art directors, grafiska formgivare samt (3) en medie- och bildintresserad allmänhet.


Trevlig läsning

Bo Bergström


Beställ här!