Visuell kommunikation


Med viss stolthet kan vi meddela att denna tolfte upplaga innebär att boken har lästs av femtio tusen individer.


Hur är det möjligt? Jo, Effektiv visuell kommunikation, denna uppenbarligen eftertraktade fack- och kursbok, står nämligen med båda fötterna djupt i den allomspännande kommunikativa myllan.


Rymden, atmosfären, molnen, bergsformationerna, världshaven, samhällsbyggena, stadsmurarna, boulevarderna och bakgatorna. Där bor vi någonstans. Och det är platser dit många söker sig och framlever sina liv. En president exempelvis är klimatförnekare, en annan chefar för troll och här och där skramlas det med förödande vapen. De flesta av oss ser med frågande ögon på vår omvärld. Vad händer, egentligen? Hur tar sig fartygen i kanalen fram? Vem levererar maten? Vem kan berätta och vem väljer att göra det? Och vem kan man lita på?


EVK (förkortning och smeknamn) ger en övergripande bild av nyhetsflödet som har till uppgift att rapportera och beskriva tilldragelser och möten i vår värld. De dramatiska och de icke dramatiska. Explosionerna och implosionerna. Dessa påverkar på ett avgörande sätt livsbetingelserna för samtliga människor på denna planet och har därför fått en utökad plats i denna upplaga 12.


Boken synliggör också de allomstädes närvarande kommersiella mötesplatserna där säljare och köpare finner varandra för att utbyta varor och tjänster. Hundra nya elcyklar är på väg norrut med ett snabbtåg och på ett vandrarhem i en av kuststäderna väntar ivrigt lika många cyklister. Hur i text och bild gestalta kallt stål mot varm förväntan? Reklamens tonalitet och design tar sig stora friheter i sina uttryck vilken denna nya upplaga visar med många nya exempel.


Medierna slår också på stora trumman för gemensamma kulturupplevelser på Cinema Paradiso nere vid Svansjön.


Upplösningen av genrer växer sig allt starkare. Ett kommersiellt budskap kan bestå i en enkel story medan en teateruppsättning får en ny medial kostym i form av en eller flera rörliga videos som sänds från scen till salong.


Effektiv visuell kommunikation fogar med hjälp av ett helikopterseende samman de olika disciplinerna i kommunikativa insatser. Hit hör berättande, strategi, budskap, typografi, text, bild, film, design, färg samt samspel text bild. Huvudperspektivet är ständigt det visuella som så starkt formar våra liv. Fotografier, filmer, illustrationer och teckningar låter oss förförfasas av hur snabbt stora delar av en regnskog går förlorad. Och en mindre dramatisk kampanj övertygar oss om att en viss tvättmaskin kan ge våra kläder ett evigt liv.


EVK 12 riktar sig till studenter på universitet och högskolor samt de som pluggar journalistik, reklam, design samt foto givetvis. Till läsarna hör även professionella kommunikatörer inom nyhetsförmedling och marknadsföring. Journalisterna, redigerarna, designers, fotograferna, filmarna, klipparna … Och, inte att förglömma, allmänhetens läsare som vill lära sig mer om vårt spännande mediala epicentrum. Här kan allt hända och tyvärr också gå i fel och farlig riktning eller helt stanna upp. Kanske kan en bok som denna från djupet av den kommunikativa myllan fungera som en katalysator. Den visuella kommunikationen vill sätta världen i rörelse. För att vi ska förstå, bli engagerade och fyllda av ansvar och upplevelser. Stora ord här! För det är ju så att grunden till förändring består i en kraftfull känsla av ansvar.
Detta är den, imponerande, tolfte upplagan av Effektiv visuell kommunikation. Boken har uppdaterat bild och textmaterial, men grunden är densamma, den vänder och vrider på olika perspektiv av visuell kommunikation. Det är lärorikt, estetiskt tilltalande och mycket inspirerande. Målgrupp är kanske framför allt studenter inom olika kommunikationsområden, men även den som redan arbetar inom exempelvis reklam, information eller journalistik har stor nytta av innehållet. Författaren Bo Bergström börjar i "berättelsen" och landar så småningom i "samspelet". Läsaren får röra sig genom avsnitt om typografi, bilder, texter, påverkan, budskap, design, papper och så vidare. Texten är initierad och bildmaterialet rikt. Det här är en klassiker som saknar motsvarighet inom området. För den som vill lära sig mer om visuell kommunikation utgör boken given läsning.


Marie Leijon, BTJ, 16/21Oj, vilket lyft du gett boken. Snyggare än någonsin, verkligen kul att se och roligt att få delta i.


Anders Tempelman, scriptwriter

Effektiv visuell kommunikation griper faktiskt över ännu lite mer än titeln lovar genom att också beröra ljud och språk. Bo Bergström stakar entusiastisk ut resvägen genom allt, från grundläggande komposi-tionsprinciper till roliga och tänkvärda exempel ur framför allt den svenska kommersiella kommunika-tionens landskap. Jag älskar greppet, det är lärt med aldrig snårigt, sakligt men alltid engagerat.

     

Framförallt lyfter författaren blicken från ett branschorienterat perspektiv till ett allmänmänskligt. Det tycker jag är storslaget. När jag läser den här boken blir jag både varmt övertygad om att jag har det roligaste jobbet som finns och blir samtidigt sporrad att göra ännu bättre ifrån mig               


Oscar Liedgren, designer

En klassiker i kommunikationsvärlden både bland studenter och bland yrkesverksamma. Boken har legat i min bokhylla sedan tredje året i Piteå då jag ägnade 40 veckor åt att plugga grafisk formgivning och tillämpning av det samma. Då och då tar jag fram den för att läsa och förundras och för att tycka att vissa grejer är så simpla att jag blir arg för att det är så lätt. Eller det kanske är det lätta som är det svåra?


I alla fall är denna bok för visuella människor vad trädgårdsböcker är för trädgårdsintresserade människor. Jag tycker att den hör hemma i varje kreatörs/projektledares bokhylla!  

                                                                        

Mattias Åkerberg, copywriter


# 61 Effektiv visuell kommunikation / Bo Bergström

Jag tyckte att boken var mycket bra, med konkreta och tydliga exempel, och inget ”flum” som ibland kan förekomma i marknadsföringsböcker. Boken hade också mycket fina bilder, och en styckeindelning som gjorde boken trevlig att läsa.

                                                                           

Anna-Maria


http://bloggen.fi/eyetracking/2011/05/25/effektiv-visuell-kommunikation-bo-bergstrom-2009/

Jag har under fyra dagar när vi inte åkt skidor eller gjort annat under vår vintervecka i fjällen läst Effektiv visuell kommunikation, fastän den egentligen inte är något man sträckläser. Den är mäktig, insiktsfull och välskriven. Det har varit mycket intressant att läsa om vad som hänt inom marknadsföring och kommuni-kation sedan jag slutade att aktivt följa med. Även om jag levt med Internet i 15 år har jag endast sporadiskt funderat över vad det skulle innebära för ett företags marknadsföring. Det är också intressant att ta del av hur man kommunicerar på webben.


Boken tar upp så mycket mer än bara visuell kommunikation. Den handlar ju egentligen om all kommunikation. Kan man säga att den är ett talande bevis på vad den handlar om? Jag har även fått många goda skratt under läsningen. Jag gillar när du tar fram den historiska bakgrunden till olika före-teelser. Historien är framtidens spegel lär någon ha sagt. Min gamle kemilärare sa vid något tillfälle om kemi. ”Man kan inte kunna allt så det handlar om att veta var det står”. Jag kommer att ställa din bok i bokhyllan tillsammans med uppslagsböckerna. Jag kommer att se på kommunikation med andra ögon i fortsättningen.


Sven Gedda, pensionerad företagsledare, numera fotografSenaste recensionen!

Andra recensioner

Beställ här!

z

Entydigt eller mångtydigt. Som inför Jonas Malmströms årsrapport/reportage från Mazambique.


Först: Du har en skönlitterär ådra, tror att du studerat litteratur och säkert skrivit en och annan copytext. Gillar mycket din inledande/avslutande spaning i vattnets väg och påstötningar längs Paris trottoarkanter. En maning om att upptäcka det märkvärdiga i vardagen. Ge dina fötter, gräv där du står... Det porlande vattnet som metafor för något vi behöver för att våra liv ska vara drägliga att leva i (skönhet, sammanhang?). Vattnet, lenande och livgivande oavsett det sprinklar i en barockfontän, eller porlar i smutsen längs en gatukant i en metropol som rymmer allt. Stå i kontakt med källan!


Så mycket redan sagt om din bok genom åren, om dess stora tillgänglighet, din insats som profet och folkbildare på det visuella området. Den är kort sagt, en satans bra bok, otroligt rik, illuster, humanistisk, folkbildande, danande. Ett praktverk helt enkelt (vilket den ju varit i stort sett från start). Du undervisar men tröttar inte ut. Du väcker en lust, lämnar en rik eftersmak. Ditt kunnande och berättarglädje lyser igenom. Du är ett föredöme för andra fackboksförfattare. Det finns en omsorg och en generositet - the craft is the message. Den är en fröjd att läsa!


Anders Carlsson, bildpedagog på Konstfack, fackboksförfattare


Entydigt eller mångtydigt. Som inför Jonas Malmströms årsrapport/reportage från Mazambique.