Visuell kommunikation


Grafisk kommunikation är inte vilken bok som helst. Först och främst är det ett läromedel för gymnasier och folkhögskolor i konsten att kommunicera verbala och visuella budskap i medierna omkring oss. Hela produktionskedjan finns med för den som intressera sig för kommunikationens samtliga aspekter. Boken har ett tydligt pedagogiskt upplägg och uppskattas i alla olika sammanhang där den kommer till användning.


Men läromedlet är speciellt även ur en annan synvinkel. Den är nämligen upprinnelsen till de flesta av våra övriga böcker. Grundtankarna och det basala upplägget för första upplagan 1998 utvecklades till storsäljaren Effektiv visuell kommunikation som i sin tur bildar utgångs-

punkt för den engelska versionen, Essentials of Visual Communication samt åtta andra språkversioner världen över.


Tack, GK!


Beställ här!

z