Visuell kommunikation


Denna bok riktar sig till elever på gymnasier och vuxenutbildningar. De tre kommunikationsområdena beskrivs ingående ur ett både teoretiskt och praktiskt perspektiv ständigt med talande exempel. Boken är fylld av uppgifter, som uppmanar till samtal kring frågor som rör exempelvis nyhetsartiklar, tv-reklam samt informationsåtgärder. Mediefrågor är ständigt uppe till diskussion.


Trevlig läsning!


Bo Bergströmwww.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9147107790

www.liber.se/Gymnasium/Laromedel-for-GY2011/Journalistik-reklam-och-information/

Recensioner

Den här är en gedigen bok som lämpar sig väl för undervisning. Den är anpassad till kursen Journalistik, reklam och information 1 och 2 enligt Gy 11. Ett övergripande kapitel om kommunikation inleder. Här presenteras olika kommunikations-modeller varvat med bland annat retorik, semiotik och planering av kommunikation. Andra kapitlet fokuserar olika typer av information och informatörens arbete. Här beskrivs också lagar som offentlighetsprincipen och meddelarskyddet.


Därefter behandlas journalistik, till exempel journalisternas yrkesroll, etik, källkritik, intervju-teknik och texter för olika medier. I reklamkapitlet presenteras bland annat ett historiskt perspektiv, hur reklamarbete går till, hur ett budskap kan formuleras och kampanjer formas.


Bokens sista kapitel ägnas åt lagar och regler inom medieom-rådet. Här presenteras en del innehåll som läsaren har mött i tidigare kapitel. Även om det inte är direkta upprepningar, kanske en sidhänvisning hade underlättat. Bokens innehåll kopplas till konkreta exempel och till diskussions- och arbetsuppgifter.


Marie Leijon, redaktör


Beställ här!

z