En spännande eldsjäl är den grafiska designern Sandra Praun. Hon har en diger utbildning bakom sig från Berghs School of Communication och Konstfack, tyngd av allehanda priser och utmärkelser och räknas därför till en av Sveriges absolut främsta.


På sin Designstudio Sandra Praun arbetar hon för en varierad mängd uppdragsgivare, bland andra Moderna Museet och Art & Theory Publishing. För den senare har hon tillsammans med ljuskonstnären Alexandra Stratimirovic producerat boken "I say light, you think shadow".


Bokens idé och upplägg är ytterst lockande: Etthundranio yrkespersoner inom områdena konst, arkitektur, design, litteratur, film, teater och fotografi ombads att i ord reflektera kring ljus och skugga. Sandra och Alexandra gav sedan  form åt alla dessa.


Jag inbjöds att medverka och min reflekterande bidrag kan beskådas nedan.


Sandra finner du här www.sandrapraun.se och vi rekommenderar henne av hela våra hjärtan.