Bo Bergström AB

Götgatan 44

S-118 26  Stockholm

Sweden

bo-bergstrom@telia.com

lena.erlingson@telia.com


+46 708 201 501 (Bo)

+46 708 99 40 99 (Lena)

"Tiden går fort och långsamt på samma gång;        en dag blir ett ögonblick och ett liv en evighet". (Mona Masri).

"Än finns det tid att leva". (Hamlet).