z

Verksamheter
Bokproduktion


I ämnet visuell kommunikation på förlagen Liber Läromedel, Carlsson bokförlag, Laurence King Publishing. Produktionen omfattar tio böcker, varav en på engelska, spanska, portugisiska, polska, ungerska, tjeckiska, lettiska, albanska samt kinesiska.Föreläsningar


I visuell kommunikation vid universiteten i Stockholm, Linköping, Norrköping, Jönköping, Lund, Södertörn, Göteborg, Örebro, Eskilstuna och Sundsvall samt inom näringslivet och i utlandet. Föreläsningar även på Fotografiska och Talarforum.Utbildningar


I visuell kommunikation/bildkommunikation/fotografi vid Fotoskolan STHLM, Konstfack, Berghs Photography, BilderNordic School of Photography, Nordens Fotoskola, Yrgo Göteborg samt onlinekurser på Moderskeppet.Bo Bergström


Fil kand i konst- och litteraturvetenskap samt pedagogik. Även utbildad vid Grafiska institutet. Art director på några av Sveriges främsta reklambyråer. Mentor och handledare för olika yrkesroller i olika branscher. Ledamot (tidigare förste vice preses) i Bild och Ord Akademin.