Jag föreläser och utbildar i ämnena visuell kommunikation och bildkommunikation, i nyhetsförmedling, reklam och andra sammanhang. De som lyssnar (förr och nu) till mina ord och granskar mina bilder är studenter vid universitet och högskolor i Stockholm, Linköping, Norrköping, Jönköping, Lund, Södertörn, Göteborg, Örebro, Eskilstuna och Sundsvall.


Till min glädje hör även utlandet av sig. Porto, Köpenhamn, Oslo, Mariehamn samt Riga är platser där jag spridit mina budskap.


Reklam- och designskolor hör också till uppdragsgivarna. Då handlar det om allt från enstaka föreläsningar till kurser och workshops för copywriters, art directors och grafiska formgivare.


Mitt kontaktnät vad gäller fotografer är stort och detta beror på att jag utbildat flera hundra bildmakare i fotograferandets syfte, kontext och effekt. Svenska Fotografers Förbund, SFF, har engagerat mig under årens lopp och utvärderingarna har till min stora glädje varit väldigt positiva.


Detta är angeläget eftersom fotografernas position har pressats tillbaka i takt med beställarnas benägenhet att själva producera fotografiskt material och numera med hjälp av mobilerna.


Jag undervisar (förr och nu) regelbundet på Nordens fotoskola (Biskops Arnö), Fotoskolan STHLM, Konstfack, Berghs Photography, BilderNordic School of Photography, Yrgo Göteborg samt på Fotografiska. Ett antal online-kurser på Moderskeppet (Jönköping) har jag leverat och intresset för dem har visat sig vara stort.


Oavsett typ av utbildning gäller det att fånga upp och presentera nya trender som exempelvis influencers, det vill säga bloggare och youtubers som recenserar, berömmer och tipsar om nya produkter, allt för att öka försäljningen. Det gäller också att hålla ett öga på den dynamiska utvecklingen av content marketing som kan beskrivas som reklam i redaktionell framtoning. Samma sak gäller för native som innebär att kommersiellt efterlikna nyhetsinslagen på digital nyhetssida. Storytelling har en enorm potential som de flesta inser. Det handlar om ett lockande berättande som berör och bereder väg för budkapen. Idag ställer man dessutom ökade krav på UX, Users Experience, som innebär att skapa upplevelser för användare/besökare i olika digitala sammanhang.


Mycket intressant är också den genreupplösning som genomsyrar medielandskapet, som när ett företag profilerar sig genom en film i sociala medier istället för i en traditionell annonskampanj. Skälet är en allt mer utbredd reklamtrötthet hos konsumenterna, vilket kräver nya kanaler för producenterna. På ärevördiga Dramaten i Stockholm kan Shakespeare såväl som Norén förstärkas med videoinslag som förflyttar teaterformen vidare i utveckling. "Ur led är tiden", ropar Hamlet från en stor skärm i fonden.


Kan juryarbete innebära utbildning? Ja, i allra högsta grad. Jag är sedan många år ledamot i juryn för Svenska Designpiset, som premierar god grafisk form för dess idé, estetik, hantverksskicklighet samt kommunikativa kraft. Att bedöma, välja ut enheter ur den mediala floden, utnämna pristagare samt synliggöra dessa är ju en form av utbildning eller folkbildning om man så vill.Vill du diskutera eller beställa en föreläsning eller utbildning, ring eller skicka mig ett mejl, välkommen.

               

Bo Bergström

PÅ MODERSKEPPET

PÅ SÖDERTÖRN

I KARLSTAD

På Fotografiska

Hej Bo,

Jag vill passa på att tacka för din engagerade (och engagerande) föreläsning på Fotografiska härom veckan!


Det var på pricken vad jag önskade i diskussionen med Fotografiska och jag kan berätta att deltagarna var lyriska i snacket efteråt.


Kunde inte motstå utan köpte ”Effektiv visuell kommunikation” som jag har svårt att lägga ifrån mig.


Eftersom detta blev lyckat har jag förhoppning om att göra fler liknande event i framtiden och jag hoppas det finns möjlighet att engagera dig.


Med vänliga hälsningar

Magnus Westberg

Rolf Tryckeri AB


Det var mycket uppskattat. Många blev verkligen inspirerade och det blev en bra diskussion efteråt om hur vi skulle kunna jobba mer visuellt. En av oss hade också din första bok (eller en av dem) och den skulle spridas på enheten. Så ja, mycket givande var det. Och flera hade fått tårar i ögonen (inklusive jag!) av den där bilden där lilla storebror får agera föräldrar.


Kristina Sundbaum, Vetenskapsrådet


På turné

”Lika inspirerande även denna gång då Bo lyfte fram samspelet mellan text och bild.”

Nadia

http://traineeprogrammet.se/2011/01/24/inspirationsinsupande-pa-creative-day-i-malmo/

”Try not to be overly clear, let the reader make her own association. Guide, don’t lead. Reduce, don’t tell the complete story and never do it twice in one piece of communication. Don’t connect the dots.”

Markus Pettersson

http://vampyr.se/2011/01/28/live-blog-from-creativeday-8/

”Bergströms budskap var att rensa bort övertydlig information och istället låta betraktaren bli medskapare, då blir engagemanget större.”

Annika

http://bokplantan.wordpress.com/2011/01/28/tank-pa-reklam-och-skriv-battre-romaner/livepage.apple.com

”Om hur bilder som kompleterar och förtydligar texten är bra i många fall (om du vill illustrera något komplext till exempel) men att det ofta är bättre att lämna ett glapp mellan text och bild som läsaren själv får fylla i.”

Pierre Anderssons

http://www.accentmagasin.se/pierre/2011/02/04/kreativ-dag

”Anledningen till att denna är så bra är för att man inte förstår texten och bilden för sig, men i ett sammanhang som detta så trillar polletten ner.”

Jetmira Trasani

http://www.jetmira.se/2011/02/bo-bergstrom/


På besök i Lettland

På besök i Portugal

Öppen föreläsning i Köpenhamn

Föreläsning om Bilder och Budskap i samband med Danska Journalistförbundets stora konferens ”Tal till ögat.”

IT university of CopenhagenRecensioner

Hej Bo,

Tack för din fantastiska "trendspaning".

Alltid spännande att få hjälp med att få fram essansen av vad som händer och få hjälp att se det i ett perspektiv. Kanske är det som du säger att det är svårt att se några tydliga nya trender för närvarande men det gör din analys ännu viktigare...att försöka tyda de tecken som finns.

Oavsett det så har du som vanligt pekat på en massa saker och jag får en massa att tänka på.

You made may day and weekend.


Med vänlig hälsning,

Ulf HessnerDra mig baklänges och kyss mig långsamt.

Jävlar anåda i min lilla låda vad bra det är!

Lokalen suger väl rätt rejält (även om de imponerade med halvdyrt märkesgodis), men föreläsaren är fantastico.

Aj lovis youis, Bo Bergström.

You are the guru.

Thank you very, very much.


200 9-11-05 @ 14:21:50 Lisa Permalink

AD-snillet Bo Bergström håller ett strålande bra föredrag på Funkas #tillganglighetsdagar läs sen-länk för mig själv: http://j.mp/brelJO 4:28 AM Apr 14th via Tweetie from Stockholm, Södermanland-Uppland  


fredblom

Fredrik Blom

http://twitter.com/fredblom


Review workshop


The most apparent reason why Essentials of Visual Communication by Bo Bergstrom is selling all over the world, is that Professor Bergstrom is highly aware of the “shift of power” upon this generation. After discussing the elements and essentials involved in visual communication as presented in Bergstrom‘s text, students were able to view the world more critically when visiting museums, viewing television and film, working on computers, and (even) reading their textbooks. Their age of self-production and amateurism introduced in Bergstrom’s highly acclaimed text became relevant to my students as they took a high dive into film.


Essentials of Visual Communication stresses knowing the purpose of a message for a target audience and the text gives practical examples that indicate the importance in the details involved in choosing font, color, space, sound, position, and even paper used to achieve the chosen purpose. Students become quickly aware of the “hard work” involved in film and other creativity, but they also find the joy.


One student says, “I’d like to be a publisher” and another two students are interested in photography and one plans to be a journalist. Bo Bergstrom’s text inspired these college freshman with enough information to pursue this variety of interests. One student could see the importance of visuals in her chosen career of forensic science and another student could see associations of visual communication to her choice of the ambitious path to a Ph.D. in psychology. At least five other students plan to follow a filmmaking career.


Another student stated, “I plan to go into visual communication.” Her statement reflects the importance of visual communication that emerged at the American College of Norway in Moss, Norway throughout a course in visual communication using Bo Bergstrom‘s text Essentials of Visual Communication. A “shift in power” and a belief in creative self-development is a thread that runs through Bergstrom’s text making quite a few things possible for students of visual communication.


Adonica Schultz Aune, Ph.D.
SVENSKA DESIGNPRISET

DET ÄR ALLVAR!

Svenska Designpriset har just inventerat landets verbala och visuella kommunikation för 2020. Det är en ynnest att, som jag, få ingå i detta juryarbete.  


Säger vinnarna oss något? Mellan typerna, i det fladdrigt rörliga? Finns något där? Påminns vi om Kapitolium, ryskt slott? Pandemi? Januariavtal? Gängkriminalitet? Eller är vi rädda för det allvarliga?


Ett klotterstim i en bred kampanj i medierna omkring oss närmar sig. Kongenialt så det förslår. Budskapet är livsviktigt för unga människor: Fråga, tänk och prata om självmord och dess konsekvenser. Den ideella organisationen Suicide Zero tilldelas priset Årets Våghals för att de har modet att lyfta frågan för nioåringar. Åkestam Holst bistår. Det är på riktigt, det är allvar.


Formgivaren i arbetsgruppen, Sara Bellafesta, vinner ytterligare en utmärkelse, Årets Designer, för sin förmåga att ge liv åt bokstäver, illustrationer och form i syfte att påverka unga människor att närma sig denna svåra fråga om att själv avsluta sitt liv. Det är på riktigt, det är allvar.

Ytterligare en pristagare, Nina Ulmaja, som tilldelas Juryns Pris för boken Strindbergs lilla röda, gör en gränslös kulturgärning genom att lyfta fram vår främste författare för att djupgående visa hur ord, bild, formgivning, papper, färg, förr och nu, produceras och kommunicerar. Vi får insikt i våra tankar om oss själva, våra strävanden, misstag, framgångar, om den tid och det rum vi lever i. Så växer kultur fram, så bildas ett samhälle, en nation som kan utvecklas och förändras, som i en demokrati. Det är på riktigt, det är allvar.