Det är mycket som inspirerar oss här i världen, en teaterföreställning på Dramaten i vår hemstad Stockholm, en vistelse i Saint Germain i Paris, en konstupplevelse på MoMA i New York.

Men också sydamerikansk gatukonst. I yrkeslivet har vi nämligen funnit en riktig eldsjäl, Mario Sierra, grafisk designer, svensk och colombian. Han har gett form åt samtliga våra svenska fackböcker. Samarbetet präglas av ett prestigelöst givande och tagande, bubblande idéer och en gemensam övertygelse om att kvalitativ kommunikation kan försätta berg.


När vi ber Mario att beskriva sin stil blir svaret detta: ”Mitt grafiska DNA är geometrisk asymmetri. Jag försöker alltid skapa ett balanserat kaos i spännande vinklar och linjespel, som kontrasterar mot en luftig och stilla yta. Denna formkrock röjer dels mina rötter i vibrerande, hetsig sydamerikansk storstadsmiljö, dels känselspröt i europeisk stram och ordnad social tillvaro. Båda är viktiga för mig, rötterna och spröten.”

Ovan ett uppslag från boken Bild & Budskap.

Nedan från Effektiv visuell kommunikation.Han bläddrar sig också gärna tillbaka till kapitelstarterna i vår senast bok, Reklam, strategiskt och kreativt, där det slår gnistor i mötet mellan duplexbilder utan mellantoner och de ikoniska, nästan arketypiska, motiven. Gnistorna är dessutom ytterst pedagogiska.

Vi gläds när han beskriver vårt samarbete som en utvecklande kraft. Det är ömsesidigt, Mario! Han är speciellt nöjd med filmkänslan i fotografierna, som knyter ihop två sidor i boken Bild & Budskap. Och ett expressivt uttryck i Effektiv visuell kommunikation.


Två kapitelstarter i boken Reklam, strategiskt och kreativt.Pågående projekt i grafisk profilering i samarbete med curator Björn Norberg.Utbildningsmaterial
Grafisk profilering och art directionGrafisk design för Offentliga hus.Ta också del av hans arbeten för några andra uppdragsgivare här ovan.


Tror ni att vi gärna rekommenderar honom?


mario@nextkindofart.se